แมลงกิ่งไม้หนามมอส * (Spinoparapachymorpha spinosa)

แมลงกิ่งไม้ชนิดนี้มีขนาดเล็กสำหรับแมลงภายในในวงศ์ย่อยเดียวกัน เพศเมียมีหนามจำนวนมากด้านหลังของหัว ตัว ท้อง และ ขา ส่วนมากมีสีเขียวจนถึงน้ำตาล มีการแปรผันทางสีและหนามแหลมบนตัวได้หลากหลายมาก
แมงมุมพเนจร

แมงมุมพเนจรบ้าน (Heteropoda venatoria)

แมงมุมพเนจรบ้าน แมงมุมที่ได้ชื่อนักล่าแมลงสาบด้วยพฤติกรรมการกิน ที่ช่วยกำจัดศัตรูตามธรรมชาติของมวลมนุษย์ (ล้อเล่น) นอกจากนี้ยังล่าสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอีกนะ 
Scroll to top