Merry Christmas! 2022

สุขสันต์วันหยุดประจำปี 2022 นี้

น้องไพลินในชุดสีแดงแจ๋กับพวงหรีดประดับด้วยต้นพืช ซึ่งเป็นพืชที่ผู้วาดได้ทำความรู้จักเพิ่มและถ่ายบันทึกไว้ อาทิเช่น ชงโค ข่อย น้ำนมราชสีห์ทอดนอน แพงพวยฝรั่ง ก้างปลาเครือ พลับพลึงตีนเป็ด ผักปลาบ สาวสนม เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีแมลงกิ่งไม้เกาะอยู่ตามพวงหรีดอีกด้วย หาเจอกันมั้ยนะ

Merry Christmas!

บ๊ายบาย !

Kavee Sirichantakul
Scroll to top