ตุ๊กกายรุกขเทวา / Tree spirit bent-toed gecko

ตุ๊กกายรุกขเทวา / Tree spirit bent-toed gecko (Cyrtodactylus rukhadeva)

ตุ๊กกายขนาดกลาง หน้าตาน่ารัก มีหางที่ขดม้วนสวยงาม มีเขตกระจายพันธุ์อยู่ทางเทือกเขาตะนาวศรีของไทย และยังเป็นสัตว์ถิ่นเดียวอีกด้วย เป็นตุ๊กกายที่มักหากินตามลำต้นไม้ใหญ่เลยได้ชื่อ รุกขเทวา มาโดยไม่ยาก โดยถูกบรรยายเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมานี่เอง

ตุ๊กกายรุกขเทวา
ตุ๊กกายรุกขเทวา
Kavee Sirichantakul
Scroll to top