นิทรรศการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี 2563

นิทรรศการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณ ประจำปี 2563 และ 2564 มีภาพที่เข้ารับรางวัลสองภาพด้วยกัน ได้แก่ภาพ And U And I (และฉันและเธอ) และ ภาพ Star Dust (ละออง ดาว)

อาทิตย์ดูมอธ / National moth week 2022 recap !

เก็บตกชนิดมอธจากกับดักแสงไฟ ในกิจกรรม National Moth Week ณ สวนส่องแสง เขตหนองจอกค่ะ ส่วนใหญ่เป็นมอธขนาดเล็ก แต่มีสีสันและลวดลายสวยงามไม่แพ้ตัวใหญ่เลย
Scroll to top