อาทิตย์ดูมอธ / National moth week 2022 recap !

เก็บตกชนิดมอธจากกับดักแสงไฟ ในกิจกรรม National Moth Week ณ สวนส่องแสง เขตหนองจอกค่ะ ส่วนใหญ่เป็นมอธขนาดเล็ก แต่มีสีสันและลวดลายสวยงามไม่แพ้ตัวใหญ่เลย
Scroll to top